تیم والیبال شهرداری ارومیه در راه آماده سازی قدرتمند برای لیگ برتر با یک چالش عجیب مواجه شده است.ادامه مطلب